Moderné systémy oplotenia

Varianta A + realizácia
Varianta A + realizácia

Výška panela
H1340mm - 1500mm x 2500mm

Varianta A1
Varianta A1 + realizácia

Výška panela
H1340mm - 1500mm x 2500mm

Varianta A2
Varianta A2 + realizácia

Výška panela
H1340mm - 1500mm x 2500mm

Varianta B
Varianta B + realizácia

Výška panelu
H1170 mm - 1320 mm x 2500 mm

Varianta C
Varianta C + realizácia

Výška panela
H1270 mm x 2500 mm

Varianta D
Varianta D + realizácia

Výška panela
H1270 mm x 2500 mm

Varianta E
Varianta E + realizácia

Výška panela
H1270 mm x 2500 mm

Varianta F
Varianta F + realizácia

Výška panela
H1270 mm x 2500 mm

Varianta G
Varianta G + realizácia

Výška panela
H1270 mm x 2500 mm

Varianta H
Varianta H + realizácia

Výška panela
H1270 mm x 2500 mm

Varianta H1
Varianta H1 + realizácia

Výška panela
H1270 mm x 2500 mm

Varianta J
Varianta J + realizácia

Výška panela
H1270 mm x 2500 mm

Service 1
Varianta J1 + realizácia

Výška panela
H1270 mm x 2500 mm

Service 1
Varianta J2 + realizácia

Výška panela
H1270 mm x 2500 mm